Domenii

Tumbăr, Cega & Popa SCA oferă o gamă largă de servicii juridice în cele mai diverse domenii, care includ, dar nu se limitează la: drept societar/comercial, dreptul insolventei, dreptul muncii, drept fiscal, drept administrativ, drept bancar, drept civil, dreptul proprietăţii industriale, protectia consumatorului, etc.

Astfel, serviciile oferite pot cuprinde, fara a se limita la:

  • Consultanta în domeniul dreptului societatilor comerciale: redactare de contracte,  verificarea actelor societatii si a contractelor încheiate de aceasta pentru conformitate cu legea româna, consultanta generala si reprezentare in fata Registrului Comertului, asistenţă juridică de specialitate cu ocazia negocierii sau încheierii unor contracte civile sau comerciale, asistenţă  în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor,
  •  Operatiuni ale societatilor comerciale:  fuziuni si achizitii, cesiuni de actiuni/parti sociale, majorari, reduceri si reevaluari de capital social, asocieri/parteneriate, grupări economice, expertiza juridică în operaţiuni de concordat preventiv,  insolvenţă, sau lichidare, etc.
  •   Achiziţii publice: consultanta in procedura de achizitie, redactare/depunere contestatii si reprezentare in fata CNSC si/sau in  instanta pentru sustinerea contestatiilor privind procedura de achizitie.
  • Insolventa: consultanta in procedurile de insolventa, mandat ad-hoc si concordat preventiv, consultanta la intocmire sau intocmirea efectiva a planurilor de reorganizare, lichidare voluntara sau judiciara, consultanta privind reorganizarea afacerilor.
  • Recuperari creante: consultanta  si strategie initiala, investigatii cu privire la debitor(debite, situatia financiară, bonitate)si litigiu propriu-zis pentru recuperare sau, după caz, executare silită sau negociere/mediere pentru a stinge debitul prin bună învoială(executare voluntară/convenţională);
  •  Investitii imobiliare: realizare due diligence asupra documentaţiei, implementare proiecte imobiliare , redactari de contracte si litigii imobiliare ;
  •  Redactare de contracte, data certa: toate tipurile de contracte(ex. contracte de cesiune, de vanzare-cumparare, de imprumut, antepriza, contracte individuale de munca, contracte de management, etc.)
  •  Litigii: izvorate din activitatea şi operaţiunile societare, contencios administrativ şi fiscal, raporturile de dreptul muncii şi asigurări sociale, recuperarea de creante, tranzactii imobiliare, nerespectarea unor termeni contractuali, insolvenţă,  protectia consumatorului, etc.